Preskočiť na obsah

Ako byť úspešný v schéme MSCA Postdoctoral Fellowship

  • Novinky

Schéma MSCA Postdoctoral Fellowship financuje projekty individuálnych riešiteľov. Je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí majú doktorát a chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility.

Podmienky výzvy: Uchádzač musí byť držiteľom titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu), nesmie však mať viac ako 8 rokov výskumnej praxe po jeho získaní.
Uplatňuje sa tiež pravidlo mobility – výskumný pracovník sa nesmie zdržiavať alebo vykonávať hlavnú činnosť v krajine hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred uzávierkou výzvy.
Trvanie:
Európske štipendiá: 12 – 24 mesiacov (+ fakultatívne ďalších až 6 mesiacov pre prax v neakademickom sektore)
Globálne štipendiá: 24 – 36 (12 – 24 mimo Európy a 12 mesiacov povinná fáza návratu v Európe+ fakultatívne ďalších až 6 mesiacov pre prax v neakademickom sektore)

Portál researchgate. net zverejnil skúsenosť úspešnej žiadateľky a jej odporúčania ako postupovať pri uchádzaní sa o grant v schéme MSCA Postdoctoral Fellowship. Článok ponúka zaujímavé rady a tipy ako pripraviť úspešnú žiadosť a na čo netreba pri písaní zabúdať.

Článok How to write a successful Marie Curie Postdoctoral Fellowship proposal si môžete prečítať TU.