Preskočiť na obsah

Hop on Facility – šanca ako byť súčasťou horizontového projektu

  • Novinky

Hop on Facility je jednoduchý nástroj, ako sa stať členom konzorcia v už prebiehajúcom projekte.

Výzva sa vzťahuje na projekty z 2. piliera Horizontu Európa a projekty Európskej rady pre inovácie – EIC Pathfinder. Nástroj má pomôcť k inklúzii Európskeho výskumného priestoru tým, že do konzorcia zapojí výskumné inštitúcie z krajín s nižšou výkonnosťou v rámcových programoch, tzv. widening countries.

Vyberte si projekt z tohto zoznamu, ktorý zodpovedá Vašej téme výskumu, následne oslovte koordinátora projektu a získajte súhlas konzorcia na pričlenenie do projektu. Aktivity a úlohy nového partnera musia byť presne definované, s dôrazom na to, aká je pridaná hodnota a čím novým prispeje v rámci už existujúceho projektu.