Preskočiť na obsah

Nové výzvy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita

Virtuálny informačný deň Horizon Europe Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility k novým výzvam na rok 2024 sa bude konať 17. októbra 2023.

Európska komisia predstaví spolu 80 výskumných a inovačných tém z pracovného programu na rok 2024 (Work Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5).

Dňa 18. októbra 2023 sa následne uskutoční virtuálne partnerské podujatie – Brokerage Event organizované sieťou národných kontaktných bodov NCP v rámci projektu GREENET, sieťou národných kontaktných miest (NCP) klastra 5. Toto podujatie poskytne budúcim projektovým koordinátorom a partnerom príležitosť nadviazať kontakty, a to najmä prostredníctvom špecializovaných bilaterálnych stretnutí organizovaných podľa tém, ale aj účasťou na pitching session, na ktorom budú mať príležitosť odprezentovať svoje projektové zámery.

Viac informácií a registrácia na brokerage event.