Preskočiť na obsah

Šablóna projektového návrhu RIA/IA s komentármi

  • Novinky

V rámci európskeho projektu Bridge2HE vytvorili národní kontaktní pracovníci príručku, ktorá má pomôcť žiadateľom o projekty programu Horizont Európa lepšie porozumieť požiadavkám v projektovom návrhu. Dokument obsahuje odporúčania národných kontaktov, upozorňuje na novinky v Horizonte Európa, uvádza poznámky hodnotiteľov a poskytuje odkazy na ďalšie zdroje informácií.

Príručka je k dispozícii tu.