Preskočiť na obsah

Zúčastnite sa informačných dní k implementačným otázkam Horizontu Európa

V priebehu októbra 2023 Európska komisia plánuje zorganizovať sériu informačných dní k implementačným otázkam programu Horizont Európa.

Prvý informačný deň z tejto série bude venovaný hľadaniu príležitostí a podávaniu projektového návrhu.

Uskutoční sa 5. 10. o 9:30

Druhý informačný deň z tejto série bude venovaný príprave grantovej dohody.

Uskutoční sa 17. 10. o 9:30

Tretí informačný deň z tejto série bude venovaný riadeniu grantu.

Uskutoční sa 24. 10. o 9:30